پروژه‌ها

پروژه 288 واحدی مسکونی فجر 5 مشهد
پروژه 288 واحدی مسکونی فجر 5 مشهد
29 سپتامبر
طراحی معماری و سازه‌ای‌ایستگاه آتش نشانی  مشهد
طراحی معماری و سازه‌ای‌ایستگاه آتش نشانی مشهد
29 سپتامبر
طراحی ساختمان قرائت خانه پارک رستگاری مقدم- شهرداری منطقه 5 مشهد
طراحی ساختمان قرائت خانه پارک رستگاری مقدم- شهرداری منطقه 5 مشهد
29 سپتامبر
پروژه 197 واحدی مسکونی نسیم مشهد
پروژه 197 واحدی مسکونی نسیم مشهد
29 سپتامبر