خدمات ما

خدمات ما


طراحی و معماری

مطالعات فاز 1 و 2 پروژه‌های رسته ساختمان شامل: شناسایی و بررسی‌های مقدماتی، تهیه طرح‌های اولیه، تهیه نقشه‌ها و دیتایل‌‌های اجرایی و در نهایت بعد از دریافت تاییدیه از کمیسیون تصویب کارفرما تهیه اسناد پیمان انجام می‌گیرد.

نظارت بر عملیات اجرایی طرح‌‎های عمرانی و غیرعمرانی

این بخش شامل نظارت بر پروژه‌های اجرایی در صنعت راه و ساختمان، سدسازی، شبکه‌های آبیاری و زهکشی، شبکه‌ جمع‌آوری آب و فاضلاب و خطوط انتقال و تصفیه‌خانه‌ها، تاسیسات، مهندسی رودخانه، بهره برداری در 2 زمینه نظارت مقیم کارگاهی و نظارت عالیه می‌باشد.
طراحی تاسیسات آب و فاضلاب

طراحی تاسیسات آب و فاضلاب

مطالعات فاز 1 و 2 شبکه‌های جمع آوری و خطوط انتقال آب و فاضلاب و تصفیه‌خانه‌ها، کانال‌ها و پایاب سدها و تهیه نقشه‌های اجرایی و اسناد پیمان
شبکه‌های آبیاری و زهکشی

شبکه‌های آبیاری و زهکشی

مطالعات امکان سنجی فنی و اقتصادی، مطالعات منابع آبهای سطحی و زیرزمینی، مطالعات آبرسانی سطحی و زیرزمینی، مطالعه و طراحی شبکه‌های آبرسانی، تاسیسات انحراف آب، بندهای انحرافی تا ارتفاع 5متر، مطالعات و طراحی شبکه‌های آبیار و زهکشی اصلی و فرعی، مطالعات تغذیه مصنوعی، آبیاری تحت فشار و تاسیسات وابسته، تهیه طرح‌های شبکه‌های آّیاری و زهکشی داخل مزارع . باغات، تهیه طرح تسطیح و بهسازی اراضی- شبکه راه‌های بین مزارع
محیط زیست

محیط زیست

مطالعات زیست محیطی مربوط به آب، خاک و هوا، شناخت و پیشگیری آلایش‌های محیط زیست، چاره اندیشی برای رفع آلاینده‌ها و بازسازی، محیط زیست، ارزیابی زیست محیطی، بازیافت مواد و انرژی، پایش زیست محیطی، رفع و کاهش آلودگی هوا، تکنولوژی پاک، صرفه جویی در انرژی و مواد، مدیریت پسماندها، مدیریت زیست محیطی
نقشه برداری و میکروژئودزی​

نقشه برداری و میکروژئودزی​

تهیه نقشه‌های توپوگرافی اعم از منطقه‌ای، شهری و نقشه‌های کاداستر، نقشه برداری و پیاده کردن طرح‌ها شامل مسیرها، خطوط لوله، انتقال نیرو، نقشه‌های شهری و ثبتی، تهیه پروفیل‌های طولی و عرضی و تجمیع و افراز زمین، تعیین و اندازه گیری نقاط کنترل زمینی عکسی، تهیه مدل ارتفاعی رقوم، پردازش‌های کارتوگرافی برای ارایه و چاپ محصولات