پروژه ساخت و ساز

پروژه 288 واحدی مسکونی فجر 5 مشهد
پروژه 288 واحدی مسکونی فجر 5 مشهد
29 سپتامبر
طراحی معماری و سازه‌ای‌ایستگاه آتش نشانی  مشهد
طراحی معماری و سازه‌ای‌ایستگاه آتش نشانی مشهد
29 سپتامبر
طراحی ساختمان قرائت خانه پارک رستگاری مقدم- شهرداری منطقه 5 مشهد
طراحی ساختمان قرائت خانه پارک رستگاری مقدم- شهرداری منطقه 5 مشهد
29 سپتامبر
پروژه 197 واحدی مسکونی نسیم مشهد
پروژه 197 واحدی مسکونی نسیم مشهد
29 سپتامبر

دسته بندی پروژه‌های اخیر


اخرین پروژه ها


طراحی دکوراسیون داخلی
طراحی دکوراسیون داخلی
پروژه‌های گروه مهندسی آب و سد سازی
پروژه‌های گروه مهندسی آب و سد سازی
پروژه‌های نظارتی در تخصص‌های مختلف
پروژه‌های نظارتی در تخصص‌های مختلف
طرح‌های شبکه‌های آبیاری و زهکشی
طرح‌های شبکه‌های آبیاری و زهکشی
پروژه‌های سنجش از دور و GIS
پروژه‌های سنجش از دور و GIS
پروژه‌های نقشه برداری- میکروژئودزی- محیط زیست
پروژه‌های نقشه برداری- میکروژئودزی- محیط زیست

برچسب ها