برای ارتباط با شرکت نقش پژوهان اترک از اطلاعات تماس زیر استفاده نمایید.

شماره تماس : ۳۷۶۶۲۴۴۲-۰۵۱

شماره تلفکس : ۳۷۶۶۲۴۴۳-۰۵۱

آدرس : مشهد – بلوار شهید صادقی (سازمان آب) – شهید صادقی ۲۰ – پلاک ۲ – واحد ۱

کد پستی : ۹۱۸۵۸۹۶۷۳۴

ایمیل :

email