طراحی دکوراسیون داخلی

طراحی دکوراسیون داخلی

طراحی دکوراسیون داخلی
 شرح خدمات انجامی توسط کارشناسان‌این مشاور برای مطالعات کارهای گروه مهندسی ساختمان- معماری به شرح ذیل خواهد بود:

مرحله اول / قسمت اول: شناسای و بررسی اولیه
1- گردآوری اطلاعات و انجام مطالعات پایه‌
2- بررسی و شناسایهای كلی كالبدی و ضوابط و مقررات
3- بررسی و مطالعات در مورد مصالح ساختمانی و روشهای ساخت
4- بررسی سیستم تأسیساتی و تجهیزات مورد نیاز
5- برنامه ریزی كالبدی
6- تهیه طرح شماتیك و تهیه گزارش
مرحله اول / قسمت دوم: تهیه طرح مقدماتی 
1- مطالعات تكمیلی
2- مطالعات و طراحی معماری
3- مطالعات و طراحی سازه
4– مطالعات و طراحی تأسیسات و تهیه مشخصات تجهیزات
5- تهیه نقشه‌های مقدماتی و گزارش مطالعات شامل

 • مرحله دوم- تهیه طرح اجرایی
     1- انجام محاسبات فنی و تهیه نقشه‌های اجرایی
     2- تهیه مشخصات فنی
     3- تهیه برآورد هزینه اجرای عملیات.
     4- تهیه برنامه زمان بندی اجرای کار
     5- تهیه شناسنامه پروژه
     6- ارائه مدارک و گزارش مرحله دوم
 • شرکت در جلسه تصویب
پس از ارسال کلیه مشخصات طرح، در جلسه‌ای با حضور کارشناسان فنی و مطالعاتی مشاور و نیز کمیسیون تصویب کارفرما، بررسی نقشه‌ها و جرئیات و سایر مدارک تهیه شده مورد بررسی قرار گرفته و درصورت بروز و داشتن هرگونه ‌ایراد فنی- مطالعاتی ضمن ارائه توضیحات کارشناسی، نسبت به رفع‌ایرادات اقدام و مجددا فایل اصلاحی برای کارفرمایان ارسال خواهد شد.
بعد از دریافت تاییدیه کامل از مزاجع ذیصلاح، اقدامات لازم برای تهیه نقشه‌ها و کتابچه‌های طراحی و محاسباتی صورت خواهد گرفت.
 • تهیه اسناد پیمان
بعد از تصویب طرح و ارسال نقشه‌ها و به محض دریافت دستورکار از کارفرما مبنی بر تهیه اسناد مناقصه، تیم فنی و کارشناسی و مسئولین تهیه اسنادمناقصه براساس نقشه‌ها و دتایلهای اجرایی و فهارس بها منتشره از طرف سازمان برنامه و بودجه و نیز بکارگیری نرم افزارهای مناسب مانند TADKAR نسبت به تهیه فرمت‌های مناسب به شرح ذیل اقدام خواهند نمود:
 • ریز متره احجام اجرایی و خلاصه متره
 • آنالیز بهای خدمات مندرج در اسناد براساس فهارس بهای مورد نیاز مانند ابنیه، تاسیسات مکانیکی و برقی وسایر فهارس مرتبط
 • تهیه برگه‌های خلاصه مالی
 • تهیه جداول مورد نیاز برای برگزاری مناقصه
 • تهیه دستورالعمل‌های اجرایی که منضم به اسناد خواهد بود
 • تهیه فرمت اولیه موافقتنامه و پیوست‌های آن شامل انواع ضمانتنامه‌ها، دستورالعمل‌هاو…
 • تهیه شرایط خصوی پیمان(منضم به قراردادها)
 • الصاق و ضمیمه نقشه‌ها و دتایلهای اجرایی
 • در صورت نیاز تهیه فرمت‌های مورد نیاز برای ارزیابی کیفی
 • شرکت در کمیسیون بررسی صلاحیت‌ها وانتخاب پیمانکاران واجد صلاحیت
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دسته بندی مقالات


اخرین پروژه ها


طراحی دکوراسیون داخلی
طراحی دکوراسیون داخلی
پروژه‌های گروه مهندسی آب و سد سازی
پروژه‌های گروه مهندسی آب و سد سازی
پروژه‌های نظارتی در تخصص‌های مختلف
پروژه‌های نظارتی در تخصص‌های مختلف
طرح‌های شبکه‌های آبیاری و زهکشی
طرح‌های شبکه‌های آبیاری و زهکشی
پروژه‌های سنجش از دور و GIS
پروژه‌های سنجش از دور و GIS
پروژه‌های نقشه برداری- میکروژئودزی- محیط زیست
پروژه‌های نقشه برداری- میکروژئودزی- محیط زیست

برچسب ها