پروژه‌های نقشه برداری- میکروژئودزی- محیط زیست

پروژه‌های نقشه برداری- میکروژئودزی- محیط زیست

پروژه‌های نقشه برداری- میکروژئودزی- محیط زیست
کارفرما
محل انجام
مدت انجام
عنوان موافقتنامه
ردیف
تاریخ
خاتمه
تاریخ
شروع
جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه
روستاهای شهرستان سربیشه
15/04/90
15/02/90
ارائه خدمات نقشه برداری جهت طراحی آبرسانی لوله‌ای به مزارع کشاورزی به طول 21 کیلومتر
1
جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه
شهرستان سربیشه
25/04/90
25/03/90
نقشه برداری اراضی کشاورزی
به مساحت 60هکتار
2
شرکت سهامی زراعی خضری
شهرستان قاین
25/03/90
25/02/90
نقشه­ برداری جهت طرح سیستم‌های آبیاری تحت فشار اراضی کشاورزان به مساحت 87 هکتار
3
­جهاد کشاورزی شهرستان سرایان
شهرستان سرایان
25/04/90
25/03/90
نقشه برداری جهت طرح سیستم‌های آبیاری تحت فشار اراضی کشاورزان به­مساحت 30 هکتار
4
شرکت پژوهاب شرق
سطح استان خراسان جنوبی
01/10/90
01/04/90
نقشه برداری اراضی کشاورزی در سطح استان خراسان جنوبی­ به مساحت 500 هکتار به منظور تهیه طرح­ های تسطیح اراضی و انتقال لوله‌ای آب به مزارع
5
معدن میوتک
خواف
4/4/91
18/03/91
نقشه برداری و طراحی راه دسترسی به معدن دشت میوتک واقع در سنگان خواف نرسیده به معدن دولتی و مقابل معدن احیاء
6
شرکت مهندسین مشاور شاخص شرق
سطح استان خراسان رضوی
6/11/91
6/3/91
نقشه برداری و مشاهده و انالیز رفتار سنجی مرحله سوم سد‌های در دست بهره برداری کمایستان، چالی دره، یام، طرق، کارده، دوست آباد و سراب
7
جهاد کشاورزی شهرستان بشرویه
بشرویه
31/04/94
15/12/93
نقشه­ برداری پروژه ­های آبیاری تحت فشار درسطح شهرستان­ بشرویه به ­مساحت 490 هکتار
8
اشخاص حقیقی(کشاورز)
استان­های­خراسان­رضوی، ­جنوبی و شمالی­وجیرفت
29/12/94
29/12/93
نقشه برداری سیستم‌های آبیاری تحت فشار (بیش از 1500 هکتار)
9
بنیاد مسکن استان خراسان جنوبی
درمیان
5/10/94
21/08/94
تهیه نقشه 1: 500 روستاهای عمید آباد سفلی، ربیع اباد، گزوند، ذکری، کلاته گاویج و خونیک چهار تنگ
10
بنیاد مسکن استان گلستان
مینودشت
27/04/94
27/02/94
تهیه نقشه 1: 500 روستاهای هیات آباد و پزشکیان به وسعت 300 هکتار
11
جهاد کشاورزی شهرستان بشرویه
بشرویه
31/03/95
01/12/94
خدمات نقشه برداری(تهیه مقطع طولی خط انتقال) در بخش ارسک شهرستان بشرویه به طول 152 کیلومتر
12
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سرایان
سرایان
31/03/95
01/12/94
خدمات نقشه ­برداری(تهیه مقطع طولی وخط انتقال آب) به مقیاس 2000/1 و ارتفاعی 200/1 در بخش مرکزی شهرستان سرایان به طول 120کیلومتر
13
جهاد کشاورزی شهرستان درمیان
درمیان
31/03/95
01/12/94
خدمات نقشه ­برداری(تهیه مقطع طولی جهت خط انتقال) به مقیاس 2000/1 و ارتفاعی 200/1 شهرستان درمیان به طول 2/187 کیلومتر
14
جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه
سربیشه
31/04/95
01/11/94
خدمات نقشه برداری (تهیه مقطع طولی) به مقیاس 2000/1 و ارتفاعی 200/1 در بخش مرکزی و مود شهرستان سربیشه به طول 141 کیلومتر
15
جهاد کشاورزی شهرستان درمیان
درمیان
01/05/95
01/12/94
نقشه برداری خطوط انتقال آب به مزارع شهرستان درمیان
16
شرکت کشت و صنعت پیوند خاوران
بیرجند
20/02/96
01/02/96
نقشه برداری خط انتقال آب مزرعه حجت آباد به طول حدود 13 کیلومتر
17
 
 
کارفرما
محل انجام
مدت انجام
عنوان موافقتنامه
ردیف
تاریخ
خاتمه
تاریخ
شروع
جهاد کشاورزی خراسان جنوبی
درمیان
31/04/96
02/11/95
نقشه برداری پروژه‌های سیستم‌های آبیاری تحت فشار و کم فشار شهرستان در میان
18
جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه
سربیشه
01/05/97
01/09/96
نقشه برداری برای آبیاری کم فشار واقع در نقاط مختلف شهرستان سربیشه (بخش مرکزی مود و درح)
19
01/05/97
01/09/96
نقشه برداری برای آبیاری تحت فشار واقع در نقاط مختلف شهرستان سربیشه (بخش مرکزی مود و درح)
20
02/12/96
02/10/96
نقشه برداری جهت طراحی خطوط انتقال آب به مزارع شهرستان سربیشه
21
جهاد کشاورزی خراسان جنوبی
درمیان
03/05/97
03/09/96
نقشه برداری طرح‌های آبیاری تحت فشار و کم فشار واقع در نقاط مختلف شهرستان درمیان
22
سرایان
20/4/97
20/09/96
نقشه برداری طرح‌های آبیاری تحت فشار و کم فشار
23
خراسان جنوبی
01/06/97
01/12/96
نقشه برداری اراضی روستای افین
24
بشرویه
07/04/97
07/12/96
قرارداد نقشه برداری خطوط انتقال آب به مزارع
25
بخش مرکزی سربیشه
01/04/97
01/11/96
قرارداد نقشه برداری اراضی کشاورزی واقع در دهستان غیناب، اراضی نازدشت
26
جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه
روستاهای شهرستان سربیشه
15/04/90
15/02/90
ارائه خدمات نقشه برداری جهت طراحی آبرسانی لوله‌ای به مزارع کشاورزی به طول 21 کیلومتر
27
شرکت سهامی زراعی خضری
شهرستان قاین
25/03/90
25/02/90
نقشه­ برداری سیستم‌های آبیاری تحت فشار اراضی کشاورزان به مساحت 87 هکتار
28
شرکت پژوهاب شرق
روستای کاخک
01/02/90
25/01/90
نقشه برداري اراضی روستای کاخک (کاداستر و توپوگرافی) به مساحت 53 هکتار
29
شركت كشت و صنعت پيوند خاوران
روستای گیو مختاران
15/02/90
25/01/90
نقشه برداري خط انتقال آب قنات روستاي گيو(مختاران) به طول 4 کیلومتر
30
شرکت پژوهاب شرق
سطح استان خراسان جنوبی
01/10/90
01/04/90
نقشه برداری اراضی کشاورزی در سطح استان خراسان جنوبی به مساحت 500 هکتار به­منظور تهیه طرح­های تسطیح اراضی و انتقال لوله­ای آب به مزارع
31
شرکت­آب­وفاضلاب روستایی­خراسان­جنوبی
شهرستان سربیشه
02/04/91
01/06/90
نقشه برداری مجتمع آبرسانی خوشاب
32
شرکت پژوهاب شرق
شهرستان­های تایباد وتربت­جام
31/02/91
15/11/90
نقشه­ برداری 6 روستا
33
پژوهشکده بوعلی
مشهد
01/12/90
01/11/90
نقشه­برداری سایت­های اداری پژوهشکده بوعلی
34
مشاور سطوح پیمایش
تربت جام
15/03/91
30/02/91
نقشه برداری تغذیه ­مصنوعی­ قلعه گگ تربت­جام
35
مشاور مهاب ثامن
مشهد
15/07/91
15/06/91
نقشه برداری کال اقبال شرقی
36
اشخاص حقیقی و حقوقی
استان خراسان رضوی
تا کنون
01/08/1391
نقشه­ برداری­ماده­147(صدور سندمالکیت موضوع قانون تعیین تکلیف و ضعیت ثبتی اراضی­ وساختمان­های­ فاقد سند رسمی) با استفاده­از دوربین­توتال وچی­پی-اس دو فرکانسه
37
اشخاص حقیقی و حقوقی
مشهد
تا کنون
1390
برداشت آكس صفحه ستون­ها و کنترل تراز یابی صفحه ستون­ها در پروژه­های ساختمانی، برداشت پلان تاکئومتری و سایر خدمات مورد نیاز نقشه ­برداری در ساختمان­ها به ­طور جامع**
38
بنیاد مسکن خراسان رضوی
مشهد، چناران، تایباد، تربت جام، جوین، مه ولات
01/12/93
20/12/92
نقشه برداری جهت تهیه طرح‌هادی 25 روستا (در قالب سه قرارداد)
39
 
 
کارفرما
محل انجام
مدت انجام
عنوان موافقتنامه
ردیف
تاریخ
خاتمه
تاریخ
شروع
اداره کل میراث فرهگی­خراسان جنوبی
فردوس
25/05/93
25/03/93
نقشه برداری قنات بلده فردوس جهت ثبت در آثار جهانی
40
شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا
تربت جام خراسان رضوی
15/05/93
15/03/93
نقشه ­برداری معادن
41
بنیاد مسکن خراسان گلستان
توابع شهرستان مراوه تپه
15/03/94
18/09/93
نقشه برداری جهت تهیه طرح‌هادی 3 روستا ی عرب قاری حاجی، آق امام و یانبلاغ
42
بنیاد مسکن خراسان جنوبی
طبس و بیرجند
29/03/94
29/11/93
تهیه نقشه 500/1 طرح‌هادی روستاهای مافریز، مافنداب، تاجکوه، پسوج، صدگل و بازنگری چاج از توابع شهرستان بیرجند و روستاهای محمد اباد، دهنو، فاطمه برات و هودراز از توابع شهرستان طبس
43
آبفار خراسان جنوبی
روستاهای شهرستان بیرجند و درمیان
29/8/94
29/01/94
نقشه ­برداری(تهیه مقطع)پروفیل طولی) به­ مقیاس1: 2000و ارتفاعی1: 200 و پلان50 متر ازطرفین­ درمناطق ­دشت وتپه ماهور به­ طول 88 کیلومتر)خط انتقال­ و شبکه توزیع
44
اشخاص حقیقی (کشاورز)
سطح استان­های خراسان­رضوی، جنوبی­و شمالی­وجیرفت
29/12/94
29/12/93
نقشه برداری سیستم‌های آبیاری تحت فشار (بیش از 1500 هکتار)
45
بنیاد مسکن خراسان رضوی
مه ولات
25/03/94
07/02/94
عملیات نقشه برداری دوغ آباد- مه ولات
46
بنیاد مسکن خراسان جنوبی
شهرستان سربیشه
10/02/94
25/12/93
تهیه نقشه 500/1 طرح‌هادی طرح‌هادی روستاهای چاه عشایری ملاعباس حسینی/کلاته شیر/عباس آباد/دامدامه/چاه عشایری حاج نبی حسینی/کلاته شیر پائین
47
جهاد کشاورزی خراسان جنوبی
شهرستان درمیان
01/09/94
01/05/94
نقشه برداری شبکه آبیاری و زهکشی دهانه سد رزه درمیان
48
شرکت گاز استان خراسان شمالی
مانه و سملقان
01/09/94
01/07/94
نقشه برداری روستا و مسیر گاز رسانی به 25 روستای منطقه کال‌ایمانی به طول 200 کیلومتر
49
آبفار خراسان جنوبی
روستاهای بیرجند و درمیان
29/09/94
29/01/94
نقشه برداری در سطح روستاهای بیرجند و درمیان
50
درمیان
04/01/95
04/10/94
نقشه ­برداری در مجتمع خونيك چهار تنگ شهرستان درميان
51
زیرکوه
01/02/95
01/12/94
خدمات نقشه ­برداری در مجتمع آهنگران زیرکوه
52
بنیاد مسکن استان خراسان جنوبی
درمیان
5/10/94
21/08/94
تهیه نقشه 1: 500 روستاهای عمید آباد سفلی، ربیع اباد، گزوند، ذکری، کلاته گاویج و خونیک چهار تنگ
53
دانشگاه فناوری‌های نوین قوچان
قوچان
04/04/94
01/03/94
نقشه برداری دانشگاه نوین قوچان
54
شرکت راه آهن خراسان رضوی
مشهد
07/04/94
28/3/94
نقشه برداری از‌ایستگاه راه آهن مشهد( بخشی از سایت‌ایستگاه راه آهن که عملیات سوخت رسانی در‌این ناحیه انجام خواهد شد.)
55
شرکت آریا بارون
مشهد
10/05/94
01/05/94
برداشت و پیاده سازی نقاط سایت مورد نظر در کارخانه آریا بارون
56
سازمان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
تایباد و تربت جام
15/08/90
16/12/89
نقشه برداری روستاهای بیدک، دوقارون، شادی، قومی، از توابع شهرستان تایباد و روستاهای احیانو، دوست آباد، گاو چشمه از توابع تربت جام
57
مجتمع آلومینیوم رضا
مشهد
14/02/93
06/02/93
جی پی اس واحد‌های صنعتی محور غرب فاز 1
58
29/01/93
21/01/93
جی پی اس واحد‌های صنعتی محور غرب فاز 2
59
بنیاد مسکن خراسان رضوی
مشهد و چناران
06/03/93
06/12/92
عملیات نقشه برداری روستاهای دلمه علیا، کوشکان، قزل حصار و یوسف اباد شهرستان چناران و روستاهای قرنه سفلی، قلعه پختوک، کلاته عبدل و کوه سفید سفلی از توابع شهرستان مشهد
60
اشخاص حقیقی
مشهد جاده سنتو
8 روز
 
برداشت و ارائه مساحت و موقعیت کارخانه و مراکز صنعتی (30واحد صنعتی)-فاز یک
61
اشخاص حقیقی
مشهد جاده سنتو
8 روز
 
برداشت و ارائه مساحت و موقعیت کارخانه و مراکز صنعتی (42 واحد صنعتی)-فاز دو
62
بنیاد مسکن خراسان رضوی
جوین و زاوه
07/03/94
07/02/94
نقشه برداری روستاهای شمس آباد، شهرک قایم، یحیی آباد از توابع شهرستان جوین و روستاهای چهوک و شوراب
63
 
ابفارخراسان جنوبی
خراسان جنوبی
13/08/95
13/02/95
خدمات نقشه برداری در سطح استان خراسان جنوبی
64
جهاد کشاورزی شهرستان درمیان
درمیان
01/05/95
01/12/94
نقشه برداری خطوط انتقال آب به مزارع شهرستان درمیان
65
شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی
خراسان رضوی
15/12/95
15/06/95
خدمات مشاوره برای تهیه نقشه‌های ثبتی از کلیه املاک شرکت آب منطقه‌ای در سطح استان خراسان رضوی
66
آبفار خراسان جنوبی
طبس
01/01/96
01/11/95
خدمات نقشه برداری در مجتمع کوثر شهرستان طبس
67
بنیادمسکن خراسان جنوبی
طبس
27/03/96
27/01/96
تهیه نقشه 500/1 بازنگری طرح‌هادی روستای خرو از توابع شهرستان طبس
68
سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی
خراسان رضوی
19/01/97
19/01/96
خدمات نقشه برداری و تهیه نقشه توپوگرافی و کاداستر پروژه‌های آبیاری تحت فشار در سطح شهرستان‌های تربت حیدریه، کاشمر، بردسکن، خلیل آباد، مه ولات، بجستان، گناباد
69
سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی
خراسان جنوبی
01/05/96
16/02/96
تهیه نقشه‌های 2000/1 اجرای شیوه نامه رفع تداخلات اراضی روستاهای تابعه استان خراسان جنوبی در سطح 14285 هکتار
70
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان جنوبی
بیرجند-طبس-درمیان
31/04/96
31/02/96
تهیه نقشه 500/1 طرح بازنگری روستای علی آباد لوله از توابع شهرستان بیرجند و بازنگری روستای محمدآباد قدیم از توابع شهرستان طبس و طرح بهنگام سازی نقشه پایه کریمو از توابع شهرستان سرایان
71
بنیاد مسکن خراسان شمالی
شیروان
25/05/96
25/03/96
انجام عملیات نقشه برداری طرح‌هادی روستای سنجد از توابع شهرستان شیروان
72
شرکت کشت و صنعت پیوند خاوران
بیرجند
20/02/96
01/02/96
نقشه برداری خطوط انتقال آب مزرعه حجت آباد به طول حدود 13 کیلومتر و برآورد هزینه و اتصالات و لوله‌های مورد نیاز
73
بنیاد مسکن خراسان جنوبی
فردوس
29/05/96
29/01/96
تهیه نقشه 500-1 طرح‌هادی روستای باغستان علیا از توابع شهرستان فردوس
74
جهاد کشاورزی استان اردبیل
اردبیل
01/09/96
01/04/96
تهیه نقشه‌های 2000/1 اجرای شیوه نامه رفع تداخلات اراضی روستاهای خلخال ( 20000 هکتار)
75
سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل
اردبیل
01/09/96
01/04/96
تهیه نقشه‌های 2000/1 اجرای شیوه نامه رفع تداخلات اراضی روستاهای تابعه شهرستان کوثر در سطح 20000 هکتار
74
شرکت کشت و صنعت پیوند خاوران
بیرجند
20/02/96
01/02/96
نقشه برداری خطوط انتقال آب مزرعه حجت آباد به طول حدود 13 کیلومتر و برآورد هزینه و اتصالات و لوله‌های مورد نیاز
75
جهاد کشاورزی خراسان جنوبی
درمیان
31/04/96
02/11/95
نقشه برداری سیستم‌های آبیاری تحت فشار و کم فشار شهرستان در میان
76
آبفار خراسان جنوبی
بیرجند
01/10/96
01/06/96
خدمات نقشه برداری در سطح روستاهای شهرستان‌های بیرجند، طبس، درمیان
77
جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه
سربیشه
01/05/97
01/09/96
قرارداد نقشه برداری آبیاری کم فشار واقع در نقاط مختلف شهرستان سربیشه (بخش مرکزی مود و درح)
78
جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه
سربیشه
02/12/96
02/10/96
نقشه برداری خطوط انتقال آب به مزارع شهرستان سربیشه
79
جهاد کشاورزی خراسان جنوبی
درمیان
03/05/97
03/09/96
نقشه برداری طرح‌های آبیاری تحت فشار و کم فشار
80
بنیاد مسکن خراسان جنوبی
درمیان
26/04/96
26/10/96
تهیه نقشه 500/1 روستاهای انیک، نگینان، نوغاب آنیک و کوشکک از توابع شهرستان درمیان
81
شرکت آب منطقه‌ای خراسان شمالی
خراسان شمالی
28/12/97
28/12/96
انجام خدمات نقشه برداری رودخانه‌ها و مسیل‌های شهرستان راز و جرگلان (رودخانه خرتوت به طول 50 کیلومتر) و شهرستان مانه و سملقان (رودخانه آمند و گرماب به طول 25)
82
جهاد کشاورزی خراسان جنوبی
سرایان
20/04/97
20/09/96
قرارداد نقشه برداری طرح‌های آبیاری تحت فشار و کم فشار و واقع در بخش سه قلعه شهرستان سرایان
83
جهاد کشاورزی خراسان جنوبی
خراسان جنوبی
01/06/97
01/12/96
نقشه برداری اراضی روستای افین
84
جهاد کشاورزی خراسان جنوبی
بشرویه
07/04/97
07/12/96
نقشه برداری خطوط انتقال آب به مزارع شهرستان بشرویه
85
جهاد کشاورزی خراسان جنوبی
سربیشه
01/04/97
01/11/96
نقشه برداری طرح تسطیح و یکپارجه سازی اراضی کشاورزی واقع در بخش مرکزی شهرستان سربیشه (دهستان غیناب، اراضی نازدشت)
86
جهاد کشاورزی خراسان جنوبی
بیرجند
31/04/98
04/02/97
تهیه نقشه500/1 طرح بازنگری روستاهای امیر آباد و حاجی آباد از توابع شهرستان بیرجند
88
جهاد کشاورزی خراسان جنوبی
زیرکوه
09/09/97
04/03/97
قرارداد نقشه برداری مطالعه و طراحی سیستم نوین آبیاری اراضی کشاورزی روستای افین
89
وزارت جهاد کشاورزی شهرستان تایباد
تایباد
13/04/97
13/03/97
رفع تداخلات اراضی پلاک‌های فرزنه، سرداب، کاریزبری و شمس آباد بخش 14 شهرستان تایباد در سطح 5000 هکتار
90
شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی
خراسان جنوبی
21/08/97
21/06/97
انجام خدمات نقشه برداری در سطح شهرستان‌های خوسف، درمیان، سربیشه و طبس
91
مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه معاونت منابع انسانی و پشتیبانی
قم
10/07/97
10/04/97
قرارداد انجام خدمات نقشه برداری تهیه نقشه توپوگرافی با مقیاس 1: 500 در سطح حدود 200 هکتار
92
وزارت جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی
نهبندان
07/11/97
07/06/97
نقشه برداری مطالعه و طراحی طرح تسطیح و یکپارچه سازی اراضی کشاورزی قنات روستای طبسین سفلی نهبندان
93
وزارت جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی
خراسان رضوی
26/07/98
26/01/98
انجام خدمات نقشه برداری و تهیه نقشه توپوگرافی پروژه‌های آبیاری تحت فشار در شهرستان‌های تایباد، باخرز، خواف، رشتخوار، خوشاب، جوین واقع در استان خراسان رضوی
94
وزارت جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی
خراسان جنوبی- خوسف
04/09/98
04/03/98
تهیه نقشه پایه شهر خوسف
95
وزارت جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی
طبس
02/04/97
02/10/96
قرارداد نقشه برداری مطالعه و طراحی طرح تسطیح و یکپارچه سازی اراضی کشاورزی به مساحت 489 هکتار در سطح شهرستان طبس
96
وزارت جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی
بیرجند
31/03/98
01/04/97
استخراج، اسکن و درج اطلاعات در سامانه سازمان امور اراضی کشور از پرونده‌های موجود در بایگانی مدیریت امور اراضی استان به همراه تهیه نقشه utm مطابق دستور العمل ارسالی و تهیه عکس از محل طرح
97
وزارت جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی
درمیان
31/04/98
11/09/96
قرارداد نقشه برداری و مطالعه و طراحی خطوط انتقال آب به مزارع شهرستان درمیان
98
وزارت جهاد کشاورزی شهرستان تایباد
تایباد
17/10/97
17/09/97
تهیه نقشه GPS و تنظیم و ارائه فرم‌های نظارتی مجوزهای تغییر کاربری
99
وزارت جهاد کشاورزی شهرستان تایباد
تایباد
14/04/97
13/03/97
تهیه نقشه‌های با مقیاس 2000/1 در راستای شیوه نامه رفع تداخلات اراضی پلاک فرزنه، سرداب، کاریزبری، شمس آباد بخش 14 شهرستان تایباد در سطح 5000 هزار هکتاری
100
وزارت جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی
سرایان
01/04/98
01/03/98
قرارداد نقشه برداری مطالعه و طراحی طرح تسطیح و لوله گذاری موتور پمپ تریخی شهرستان سرایان به مساحت 12 هکتار
101
اداره کل ثبت اسناد و املاک استان خراسان رضوی
مشهد
31/04/98
25/03/98
مرجع یا ژئورفرنس نمودن نقشه ثبتی، جانمایی پلاک‌های اصلی در سیستم مختصات utm در بانک اطلاعات کاداستر با اولویت جانمایی پلاک‌های اصلی در سطح استان
102
سازمان جهاد کشاورزی شهرستان قائنات
قائنات
11/07/98
11/03/98
قرارداد نقشه برداری، مطالعه و طراحی طرح های آبیاری تحت فشار و کم فشار واقع در نقاط مختلف شهرستان قائنات بخش مرکزی، سده
103
سازمان جهاد  کشاورزی استان سیستان و بلوچستان
سیستان و بلوچستان
07/11/98
07/07/98
عملیات نقشه برداری مطالعه و طراحی سیستم های نوین آبیاری تحت فشار در سطح 1400 هکتار از اراضی کشاورزی شهرستانهای سراوان، سیب وسوران، مهرستان و خاش استان سیستان و بلوچستان
104
بنیاد مسکن خراسان رضوی
مشهد
20/11/98
20/09/98
قرارداد نقشه برداری روستاهای جزندر- نوباغ-گلشن آباد- خلیل آباد- زمند-جبله- عباس آبادقندی از توابع شهرستان جوین و جغتای
105
شرکت محترم آب منطقه ای خراسان رضوی
مشهد
24/04/99
24/10/98
قرارداد نقشه برداری از املاک و اراضی فاقد نقشه شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
106
دانشگاه فردوسی مشهد
مشهد
29/12/98
29/10/98
قرارداد تهیه نقشه املاک دانشگاه فردوسی
107
سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی
بخش مرکزی مود و درح
30/11/98
1/11/98
قرارداد نقشه برداری مطالعه و طراحی طرح های انتقال آب با لوله و احداث و بهسازی کانال های بتنی شهرستان سربیشه
108
شرکت معدنی مس زر مهر تهران اوکسین
 
تهران
29/12/98
02/10/98
مشاوره مدیریت محیط زیست جهت انجام مطالعات اثرات زیست محیطی کارخانه فرآوری مس شرکت معدنی مس زرمهر تهران اوکسین
109
شهرداری مشهد معاونت حمل و نقل و ترافیک سازمان پایانه های مسافربری
مشهد
19/07/99
23/11/98
ارائه خدمات کارگزاری مرتبط با اراضی موضوع احداث طرح پایانه مسافربری امام رضا (ع)
110
شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی
بیرجند
12/04/99
28/11/98
قرارداد خدمات نقشه برداری با دستگاه شمیم در سطح روستاهای خراسان جنوبی به تعداد 900 نقطه محل
111
شرکت شهرکهای کشاورزی
خراسان جنوبی-آیسک
15/01/99
30/11/98
ارائه خدمات مهندسی تهیه نقشه و انجام مطالعات امکان سنجی، توجیهی،  طراحی تفصیلی و اجرایی احداث شهرک گلخانه ای آیسک(فاز 1 و2) واقع در استان خراسان جنوبی در سطح 40 هکتار
112
شرکت شهرکهای کشاورزی
خراسان جنوبی-
15/01/99
30/11/98
ارائه خدمات مهندسی تهیه نقشه و انجام مطالعات امکان سنجی، توجیهی،  طراحی تفصیلی و اجرایی احداث شهرک های گلخانه ای نهبندان، سربیشه، خوسف
113
سازمان جهاد کشاورزی شهرستان زاوه
زاوه
31/04/99
05/12/98
انجام خدمات نقشه برداری و تهیه نقشه های مورد نیاز رفع تداخلات ناشی از اجرای مقررات موازی وزارت جهاد کشاورزی در محدوده شهرستان زاوه
114
سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی
بجنورد
21/12/99
21/12/98
واکشی اطلاعات پرونده های مدیریت امور اراضی در سطح استان خراسان شمالی
115
سازمان جهاد کشاورزی شهرستان طبس
طبس
01/01/99
01/11//98
قرارداد نقشه برداری مطالعه و طراحی جاده بین مزارع در سطح شهرستان طبس
116
سازمان جهاد کشاورزی شهرستان طبس
طبس
01/01/99
01/11//98
قرارداد نقشه برداری مطالعه و طراحی مسیرهای انتقال آب با کانال و لوله در سطح شهرستان طبس
117
سازمان جهاد کشاورزی شهرستان جغتای
جغتای
01/04/99
01/02/99
انجام خدمات نقشه برداری و تهیه نقشه های مورد نیاز رفع تداخلات ناشی از اجرای مقررات موازی وزارت جهاد کشاورزی در محدوده شهرستان جغتای
118
سازمان جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه
سربیشه
31/04/99
15/02/99
قرار داد نقشه برداری، مطالعه و طراحی طرح های نوین آبیاری
119
سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی
بجنورد
15/07/1400
15/04/99
رفع تداخلات اراضی کشاورزی شهرستان مانه و سملقان و راز و جرگلان
120
شرکت زرین کانیاب یزد
یزد
26/05/99
16/04/99
گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی استخراج و فرآوری معدن زغال سنگ و سرب یزدان
121
سازمان جهاد کشاورزی درمیان
درمیان
31/04/99
27/02/99
قرارداد نقشه برداری و مطالعه و طراحی طرح های آبیاری کم فشار و تحت فشار واقع در نقاط مختلف شهرستان درمیان (بخش های مرکزی، گزیک و قهستان)
122
شهرداری مشهد معاونت حمل و نقل و ترافیک سازمان پایانه های مسافربری
مشهد
19/07/99
23/11/98
آسیب شناسی توافقات شهرداری مشهد با بخش دولتی، خصوصی و موقوفه ها  و ارائه راهکارها و تهیه دستور العمل‌ها و آیین نامه های مربوط به منظور ایجاد وحدت رویه
123
جهاد کشاورزی خراسان جنوبی
فیروزه
21/4/99
21/3/99
انجام خدمات نقشه برداری و تهیه نقشه های مورد نیاز رفع تداخلات ناشی از اجرای مقررات وزارت جهاد کشاورزی در محدوده شهرستان فیروزه
124
شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی
مشهد
23/5/1400
23/5/99
تبدیل اسناد دفترچه ای به تک برگی واخذ سند جدید برای اراضی فاقد سند
125
سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی
بجنورد
1/5/1400
1/5/99
انجام خدمات امور مهندسی اعم از دفتری و میدانی به منظور نظارت بر تهیه نقشه های 2000/1 کاداستر اراضی کشاورزی و رفع تداخلات پلاک های ثبتی
126
خصوصی
تربت حیدریه
12/8/99
12/6/99
تهیه نقشه املاک دانشگاه تربت حیدریه
127

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دسته بندی مقالات


اخرین پروژه ها


طراحی دکوراسیون داخلی
طراحی دکوراسیون داخلی
پروژه‌های گروه مهندسی آب و سد سازی
پروژه‌های گروه مهندسی آب و سد سازی
پروژه‌های نظارتی در تخصص‌های مختلف
پروژه‌های نظارتی در تخصص‌های مختلف
طرح‌های شبکه‌های آبیاری و زهکشی
طرح‌های شبکه‌های آبیاری و زهکشی
پروژه‌های سنجش از دور و GIS
پروژه‌های سنجش از دور و GIS
پروژه‌های نقشه برداری- میکروژئودزی- محیط زیست
پروژه‌های نقشه برداری- میکروژئودزی- محیط زیست

برچسب ها