پروژه‌های تامین نیرو

پروژه‌های تامین نیرو

پروژه‌های تامین نیرو
کارفرمامحل انجامتاریخ شروعتاریخ پایانعنوان موافقتنامهردیف
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان رضویمشهد29/12/9301/03/93تامین نیروی فنی و کارگاهی مورد نیاز پروژه‌های سطح استان سال 93- کمربند جنوب مشهد1
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان رضویمشهد30/09/9501/01/94تامین نیرو 94 کمربندی جنوبی مشهد2
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان رضویمشهد31/04/9526/01/95تامین نیروی فنی و کارگاهی و خدماتی مورد نیاز جهت بکارگیری در پروژه کمربند جنوبی مشهد953
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان رضویمشهد31/01/9601/09/95تامین نیروی انسانی4
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان رضویمشهد31/08/9601/02/96تامین نیروی فنی، کارگاهی مورد نیاز جهت بکارگیری در پروژه کمربند جنوبی مشهد5
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان رضویمشهد29/12/9431/02/97انجام خدمات تامین نیروی فنی6
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان رضویمشهد29/12/9831/02/98تامین نیروی فنی کارگاهی مورد نیاز جهت به کارگیری در پروژه‌های بنیاد مسکن7
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان رضویمشهد20/06/9920/03/99خدمات نظارت کارگاهی حین اجرا در اجرای طرح‌های هادی در تعدادی از روستاهای خراسان رضوی8

1 نظر

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دسته بندی مقالات


اخرین پروژه ها


طراحی دکوراسیون داخلی
طراحی دکوراسیون داخلی
پروژه‌های گروه مهندسی آب و سد سازی
پروژه‌های گروه مهندسی آب و سد سازی
پروژه‌های نظارتی در تخصص‌های مختلف
پروژه‌های نظارتی در تخصص‌های مختلف
طرح‌های شبکه‌های آبیاری و زهکشی
طرح‌های شبکه‌های آبیاری و زهکشی
پروژه‌های سنجش از دور و GIS
پروژه‌های سنجش از دور و GIS
پروژه‌های نقشه برداری- میکروژئودزی- محیط زیست
پروژه‌های نقشه برداری- میکروژئودزی- محیط زیست

برچسب ها