پروژه‌های تامین نیرو

پروژه‌های تامین نیرو

پروژه‌های تامین نیرو
کارفرمامحل انجامتاریخ شروعتاریخ پایانعنوان موافقتنامهردیف
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان رضویمشهد29/12/9301/03/93تامین نیروی فنی و کارگاهی مورد نیاز پروژه‌های سطح استان سال 93- کمربند جنوب مشهد1
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان رضویمشهد30/09/9501/01/94تامین نیرو 94 کمربندی جنوبی مشهد2
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان رضویمشهد31/04/9526/01/95تامین نیروی فنی و کارگاهی و خدماتی مورد نیاز جهت بکارگیری در پروژه کمربند جنوبی مشهد953
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان رضویمشهد31/01/9601/09/95تامین نیروی انسانی4
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان رضویمشهد31/08/9601/02/96تامین نیروی فنی، کارگاهی مورد نیاز جهت بکارگیری در پروژه کمربند جنوبی مشهد5
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان رضویمشهد29/12/9431/02/97انجام خدمات تامین نیروی فنی6
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان رضویمشهد29/12/9831/02/98تامین نیروی فنی کارگاهی مورد نیاز جهت به کارگیری در پروژه‌های بنیاد مسکن7
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان رضویمشهد20/06/9920/03/99خدمات نظارت کارگاهی حین اجرا در اجرای طرح‌های هادی در تعدادی از روستاهای خراسان رضوی8
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دسته بندی مقالات


اخرین پروژه ها


طراحی دکوراسیون داخلی
طراحی دکوراسیون داخلی
پروژه‌های گروه مهندسی آب و سد سازی
پروژه‌های گروه مهندسی آب و سد سازی
پروژه‌های نظارتی در تخصص‌های مختلف
پروژه‌های نظارتی در تخصص‌های مختلف
طرح‌های شبکه‌های آبیاری و زهکشی
طرح‌های شبکه‌های آبیاری و زهکشی
پروژه‌های سنجش از دور و GIS
پروژه‌های سنجش از دور و GIS
پروژه‌های نقشه برداری- میکروژئودزی- محیط زیست
پروژه‌های نقشه برداری- میکروژئودزی- محیط زیست

برچسب ها