پروژه‌های گروه مهندسی آب و سد سازی

پروژه‌های گروه مهندسی آب و سد سازی

پروژه‌های گروه مهندسی آب و سد سازی

عنوان پروژه: مطالعات رفتار نگری سد تبارک آباد شهرستان قوچان

کارفرما: شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

محل انجام: شهرستان قوچان

کارشناس طرح: دکتر پوراسماعیل

عنوان پروژه: مطالعات رفتار نگری سد خاکی سنگرد سبزوار

کارفرما: شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

محل انجام: شهرستان سبزوار

کارشناس طرح: دکتر پوراسماعیل

عنوان پروژه: نوسازی و تجهیز و تسطیح اراضی208هکتاری کریت و نهرین

موقعیت: شهرستان طبس(فاز یک)

کارفرما: جهاد کشاورزی خراسان جنوبی

عنوان پروژه: نوسازی و تجهیز و تسطیح اراضی تشکانان

موقعیت: شهرستان طبس

کارفرما: جهاد کشاورزی خراسان جنوبی

عنوان پروژه: طراحی شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی واحداث سوله تاسیسات پمپاژی و فیلتراسیون دهانه سد رزه بیرجند

موقعیت:   شهرستان درمیان

کارفرما: جهاد کشاورزی خراسان جنوبی

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دسته بندی مقالات


اخرین پروژه ها


طراحی دکوراسیون داخلی
طراحی دکوراسیون داخلی
پروژه‌های گروه مهندسی آب و سد سازی
پروژه‌های گروه مهندسی آب و سد سازی
پروژه‌های نظارتی در تخصص‌های مختلف
پروژه‌های نظارتی در تخصص‌های مختلف
طرح‌های شبکه‌های آبیاری و زهکشی
طرح‌های شبکه‌های آبیاری و زهکشی
پروژه‌های سنجش از دور و GIS
پروژه‌های سنجش از دور و GIS
پروژه‌های نقشه برداری- میکروژئودزی- محیط زیست
پروژه‌های نقشه برداری- میکروژئودزی- محیط زیست

برچسب ها