پروژه‌های نظارتی در تخصص‌های مختلف

پروژه‌های نظارتی در تخصص‌های مختلف

پروژه‌های نظارتی در تخصص‌های مختلف
کارفرما
محل انجام
مدت انجام
عنوان موافقتنامه
ردیف
تاریخ خاتمه
تاریخ شروع
جهادکشاورزی نهبندان
نهبندان
4/98
4/97
نظارت کارگاهی تجهیزونوسازی و شبکه توزیع طبسین نهبندان
1
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان رضوی
خراسان رضوی
18/2/95
18/2/94
خدمات نظارت مقیم بر اجرای طرح‌هادی در سطح استان خراسان رضوی
2
مشهد
01/05/96
01/12/95
خدمات نظارت مقیم بر اجرای طرح‌هادی در تعدادی از روستاهای استان
3
مشهد
10/06/96
10/02/96
خدمات نظارت مقیم بر اجرای طرح‌هادی در تعدادی از روستاهای
4
سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی
بیرجند
01/07/96
01/05/96
نظارت کارگاهی برعملیات اجرایی زیرساختهای مجتمع‌های گلخانه‌ای در سطح استان خراسان جنوبی
5
سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی
طبس
15/06/97
01/10/96
خدمات نظارت کارگاهی اجرای طرح‌های تجهیز و نوسازی اراضی زیر سدهای مخزنی و بندهای انحرافی مستقل و شالیزاری به انضمام ساختمان شبکه‌های آبیاری و زهکشی حوضه دشت لوت شهرستان طبس و تجهیز و نوسازی ( عملیات آب و خاک ) اراضی تعاونی تولید
6
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان رضوی
 
20/03/97
20/10/96
خدمات نظارت مقیم بر اجرای طرح‌هادی روستایی
7
سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی
شهرستان‌های نهبندان و قاین
15/04/90
15/12/89
نظارت کارگاهی بر عملیات تسطیح اراضی کشاورزی شرکت‌های سهامی زراعی‌ایسک- سهل آباد به مساحت 1300 هکتار شامل تسطیح اراضی کشاورزی و انجام عملیات نقشه­برداری­درکنترل شیب زمین به صورت مجاز
8
سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی
طبس
27/12/94
27/09/93
نظارت برطرح تجهیز و نوسازی اراضی زیر سد مخزنی کریت با اعتبار اجرایی 4170000000 ریال
9
سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی
طبس
27/12/94
27/09/93
مطالعات مرحله سوم نظارت خط انتقال، کانال و جاده سازی سد نهرین با اعتبار اجرایی 8060000000 ریال
10
سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی
طبس
27/12/94
27/09/93
نظارت برتسطیح و لوله­گذاری تشکانان با اعتبار اجرایی 3550000000 ریال
11
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بشرویه
بشرویه
31/04/94
15/12/93
نظارت بر اجرا و بهره برداری پروژه­های آبیاری تحت فشار درسطح شهرستان­بشرویه به­مساحت 490 هکتار
12
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه
شهرستان سربیشه
15/04/94
15/02/94
نظارت بر تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی سربیشه
13
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بشرویه
شهرستان بشرویه
26/06/94
26/02/94
نظارت بر تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی بشرویه
14
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان درمیان
شهرستان درمیان
20/04/94
31/02/94
نظارت بر تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی درمیان(اراضی چاه کشاورزی اکبری طبس مسینا)
15
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان قاین
شهرستان قاین
25/06/94
25/02/94
نظارت بر تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی قاین
16
سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی
شهرستان درمیان
01/08/95
01/09/94
نظارت بر عملیات اجرایی شبکه آبیاری و زهکشی دهانه سد رزه درمیان
17
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بشرویه
بشرویه
20/05/95
20/11/94
نظارت كارگاهي بر عملیات اجرایی خطوط انتقال آب کشاورزی در سطح شهرستان بشرویه
18
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نهبندان
نهبندان
31/05/95
01/12/94
نظارت كارگاهي بر عملیات اجرایی خطوط انتقال آب کشاورزی در سطح شهرستان نهبندان
19
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه
سربیشه
31/04/95
01/11/94
نظارت كارگاهي بر عملیات اجرایی خطوط انتقال آب کشاورزی در سطح شهرستان سربیشه
20
شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی
خوسف
15/1/95
1/12/93
خدمات نظارت كارگاهي پروژه‌های آبرسانی روستاهای سطح شهرستان خوسف
21
شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی
زیرکوه
15/1/95
1/12/93
خدمات نظارت كارگاهي پروژه‌های آبرسانی روستاهای سطح شهرستان زیرکوه
22
مهندسین مشاور مهاب ثامن
سرخس
01/02/93
01/05/92
نظارت عالیه و کارگاهی ساماندهی رودخانه هریرود
23
سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی
طرقبه-شاندیز
01/05/95
01/03/95
نظارت کارگاهی (موردی) قنات خوشرود نقندر
24
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه
سربیشه
31/04/95
01/11/94
نظارت کارگاهی بر عملیات اجرایی خطوط انتقال آب کشاورزی در سطح شهرستان سربیشه
25
سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی
طبس
20/7/95
04/12/94
نظارت کارگاهی بر عملیات اجرایی کانالهای فرعی اراضی زیر سد مخزنی کریت، نهرین و تعاونی تولید طبس طرح ساختمان شبکه‌های آبیاری و زهکشی حوضه دشت لوت
26
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه
سربیشه
02/11/97
02/11/95
نظارت بر بهره برداری طرح‌های آبیاری تحت فشار شهرستان سربیشه و حومه
27
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سرایان
سرایان
09/11/97
09/11/95
نظارت بر بهره برداری طرح‌های سامانه‌های نوین آبیاری شهرستان سرایان در سطح 625/367 هکتار
28
سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی
نهنبدان
17/11/97
17/11/95
نظارت بر بهره برداری پروژه‌های آبیاری نوین در سطح شهرستان نهبندان
29
سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی
خراسان رضوی
24/01/97
24/05/96
انجام خدمات مرحله سوم( نظارت بر اجرا) طرح‌های انتقال آب شهرستان‌های طرقبه و شاندیز
30
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان رضوی
خراسان رضوی
06/04/98
06/01/98
خدمات نظارت کارگاهی حین اجرای طرح‌هادی تعدادی از روستاهای استان خراسان رضوی
31
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان رضوی
خراسان رضوی
ادامه دارد
01/05/98
خدمات نظارت کارگاهی احداث واحدهای مسکونی(197 واحدی نسیم و 288 واحدی فجر5 مشهد)
32
سازمان جهاد کشاورزی شهرستان نهبندان
نهبندان
ادامه دارد
01/12/98
انجام خدمات نظارت کارگاهی بر پروژه های تجهیز و نوسازی اراضی(عملیات آب و خاک اراضی طبسین)
57
سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی
خراسان جنوبی
28/12/1400
25/12/98
نظارت بر بهره برداری طرح های نوین آبیاری تحت فشار در سطح استان
58
شرکت شهرک های کشاورزی ایران
خراسان جنوبی
ادامه دارد
8/7/99
نظارت کارگاهی احداث مجتمع های گلخانه ای شهرستان‌های آیسک، نهبندان، خوسف و سربیشه
59
سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی
طبس
ادامه دارد
1/9/98
نظارت کارگاهی بر عملیات اجرایی کانالهای فرعی اراضی زیر سد مخزنی کریت، نهرین و تعاونی تولید طبس طرح ساختمان شبکه‌های آبیاری و زهکشی حوضه دشت لوت
60

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دسته بندی مقالات


اخرین پروژه ها


طراحی دکوراسیون داخلی
طراحی دکوراسیون داخلی
پروژه‌های گروه مهندسی آب و سد سازی
پروژه‌های گروه مهندسی آب و سد سازی
پروژه‌های نظارتی در تخصص‌های مختلف
پروژه‌های نظارتی در تخصص‌های مختلف
طرح‌های شبکه‌های آبیاری و زهکشی
طرح‌های شبکه‌های آبیاری و زهکشی
پروژه‌های سنجش از دور و GIS
پروژه‌های سنجش از دور و GIS
پروژه‌های نقشه برداری- میکروژئودزی- محیط زیست
پروژه‌های نقشه برداری- میکروژئودزی- محیط زیست

برچسب ها